Welkom bij Fiducie

Fiducie Ambulante Begeleiding is een kleinschalige onderneming van professionele zorgverleners. Fiducie betekent: ‘vertrouwen en geloof hebben op een goede afloop’ en dat is wat wij onze cliënten willen bieden.

Missie
Fiducie zorgt ervoor dat jongeren, jong volwassene, volwassenen en gezinnen met psychiatrische problemen en / of verstandelijke beperking, weer zo goed mogelijk functioneren en een toekomst hebben, zoveel mogelijk binnen hun natuurlijke leefomgeving (gezin, buurt, school, werk en vrijetijdsbesteding, etc.)

Doelgroep
Fiducie biedt begeleiding aan jongeren – jongvolwassenen en volwassenen. De last en problematieken die men ervaart is zeer uiteen lopend.

Fiducie begeleid cliënten met onder andere de volgende problematieken: autisme spectrumstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, leer- en concentratie problematiek, bv ADHD , ODD en ADD licht verstandelijk beperkingen.
Fiducie richt zich op cliënten die tussen het wal en het schip vallen, die niet meer bij de reguliere zorg terecht kunnen of negatieve ervaringen hebben en daardoor geen vertrouwen meer hebben in de zorg.
Fiducie bestaat uit een team van professionele zorgverleners welke al een jarenlange ervaring hebben in de zorg. De begeleiding is gespecialiseerd en wordt op maat in de eigen leefomgeving geboden. Desgewenst en op aanvraag van instellingen is het mogelijk om ook residentieel in te voegen.
Fiducie gaat uit van de cliënt en haar systeem, sluit aan binnen de eigen wereld en cultuur. Is creatief en denkt in mogelijkheden.

Team
Fiducie bestaat uit een klein team.
De medewerkers zijn HBO geschoold en hebben tussen de 3 en 15 jaar werkervaring met gespecialiseerde begeleiding, zowel ambulant als residentieel.
Werkwijze

Aanmelding
Cliënten worden op verschillende manieren naar Fiducie verwezen. Vanuit de behandelsettingen of de RIBW’s worden cliënten verwezen voor nazorg of als cliënten weer zelfstandig/ in het gezin gaan wonen.
Vanuit de Sociale teams als er meer gespecialiseerde of intensievere zorg geboden dient te worden dan welke de sociale teams kunnen leveren. Deze zorg kan ook complementair op en in samenwerking met het Sociale team geboden worden.
Verwijzingen vanuit 1e lijn voorzieningen, huisartsen, scholen e.d.

Zelfmelders, cliënten die  positieve ervaringen van anderen over Fiducie te horen hebben gekregen.
Wanneer er een aanvraag binnenkomt, vindt er een intake gesprek plaats.

Fiducie is in het bezit van een AGB code, financiering kan plaatsvinden op basis van  PGB. Wij kunnen ook ondersteuning bieden bij aanvragen voor PGB.
Daarnaast heeft Fiducie een contract met de gemeente Gooi en Vechtstreek en kan de financiering dus ook plaatsvinden via ZIN. 

Neem vrijblijvend contact op per mail of bel:

Noëlle 0618299625
Carmen 0683997442
info@fiducie.eu of aanmeldingen@fiducie.eu