Visie

Elk mens is bijzonder en geen zorg is het zelfde. Fiducie gaat uit van het individu en biedt laagdrempelige en complete zorg op maat.

Fiducie biedt aan mensen met een complexe – meervoudige – problematiek, die vast gelopen zijn in de samenleving ambulante begeleiding. De begeleiding is gericht op verbetering van de leef- en woon situatie.