Diensten

Cliënten die ‘hulpverleners moe’ zijn weten we weer te motiveren en te stimuleren. Cliënten krijgen weer vertrouwen in zichzelf en de begeleiding. De zorg welke Fiducie biedt staat niet op zichzelf en richt zich ook op de leefomgeving, familie, school, werk en alle directe en indirecte hulpbronnen.
Fiducie werkt herstelgericht en zet altijd een aantal stappen extra.
Fiducie biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding, deze kan bestaan uit:
gezins-, familiegesprekken
coaching op gezinsstructuur / patronen
coaching/ begeleiding school en/ of werk
ondersteuning steunnetwerk,
Individuele begeleiding, structuur, dag- nachtritme, ADL
Inzicht gevende en motiverende gesprekken
agressie regulatie
Crisisinterventie:
Door ondersteuning te bieden op de bovengenoemde punten functioneren onze cliënten zo goed als mogelijk in eigen omgeving en wordt de zelfredzaamheid vergroot.
Fiducie heeft geen 9 tot 5 mentaliteit, werkt flexibel, ook buiten kantooruren en indien wenselijk op afroep