Fiducie Begeleiding

Aanmelden

In aanmerking komen voor begeleiding bij Fiducie?

Onze diensten kunnen geleverd worden aan mensen
met een ZIN (zorg in natura) of een PGB (persoonsgebonden budget) indicatie.

Met de regio gemeenten Gooi en Vechtstreek en
Zuid Oost Utrecht hebben contracten en bieden in samenwerking met die gemeenten
begeleiding op basis van ZIN [zorg in natura] aan.

PGB en ZIN worden toegekend aan personen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dit kan naar aanleiding van een psychische kwetsbaarheid en/of problematisch verleden.

De hulpaanvraag verloopt via de gemeente of via een doorverwijzing van een andere
zorgverwijzer

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

Via aanmeldingen@fiducie.eu kun je, je aanmelden bij Fiducie met een hulpvraag.

Wanneer je bent aangemeld bij Fiducie zijn er 4 stappen die wij doorlopen.

 

Stap1: Als de aanmelding passend is, wordt er een intakegesprek gepland. Samen maken wij de hulpvraag duidelijk.

 

Stap 2: Fiducie bespreekt de intake intern en kijkt per aanmelding of wij de juiste hulp kunnen
gaan bieden, is het passend en realistisch?

 

Stap 3: Wanneer de cliënt van Fiducie begeleiding wil, geeft zij dit aan de gemeente of
doorverwijzer door. Wanneer de indicatie rond is, de gemeente of de
doorverwijzer regelt dit, kan de begeleiding daadwerkelijk starten.

Stap 4: Kennismakingsgesprek met de begeleider om te kijken of de cliënt en de begeleider een klik ervaren.