Fiducie Begeleiding

Ambulante begeleiding

Fiducie Begeleiding ondersteunt cliënten om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en te behouden. Binnen onze begeleiding wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Samen met andere partners worden er afspraken gemaakt om op een flexibele manier en vraag gestuurd ondersteuning te bieden.

Tijdens de ambulante begeleiding onderzoeken we samen met de cliënt op welke manier ondersteuning kan worden geboden. We kijken samen naar wat er moet veranderen, wat daarvoor nodig is en wat er mogelijk is. Vaak komt de begeleider bij de cliënt aan huis, maar we kunnen ook afspreken bij ons op kantoor of op een externe locatie. Samen met een professionele begeleider bespreek je jouw wensen en welke ondersteuning bij jou past.

De begeleiders van Fiducie kunnen cliënten bijvoorbeeld ondersteunen bij:

– het zoeken naar een passende baan, het herstellen van contacten of het zelfstandig (gaan) wonen;

– het inrichten en onderhouden van een sociaal netwerk;

– het ontwikkelen van vaardigheden ter behoeve van de zelfredzaamheid;

– het organiseren en structureren van een ontregelde leefomgeving;

– het leren omgaan met psychosociale en psychische beperkingen.

Wij hebben geen wachtlijst waardoor wij snel aan de slag kunnen!