Fiducie Begeleiding

Cliëntenraad

Fiducie heeft een cliëntenraad dat bestaat uit 4 leden en een ondersteuner.

De cliëntenraad bewaakt de rechten, behartigt de belangen van de cliënten en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening van Fiducie. De cliëntenraad is betrokken bij het beleid van Fiducie. De cliëntenraad heeft een actieve rol bij het signaleren en adviseren.

Om de functie van een cliëntenraad goed te kunnen vormgeven, is het belangrijk dat de cliëntenraad weet wat cliënt belangrijk vinden hoe zij de dienstverlening van Fiducie ervaren. Contactleggen en onderhouden met de achterban is daardoor belangrijk.