Fiducie Begeleiding

Zorgvisie

Fiducie is een kleine en informele organisatie, waardoor Fiducie flexibel en makkelijk te benaderen is. Daarbij vindt Fiducie het belangrijk om vanuit de praktijk te (blijven) kijken, om zo maatwerk te leveren. De Presentie methodiek van Andries Baart sluit daarom goed bij Fiducie aan. Fiducie is ervan overtuigt dat de begeleider eerst de individu of het gezin moeten leren kennen om zo samen tot een zorgplan en om tot ontwikkelen te komen. Daarnaast past Fiducie de NVR (Non-Violent Resistance – geweldloos verzet) methode van Haim Omer geregeld toe, dit omdat Fiducie ervan overtuigd is dat we het gewelddadige en destructieve gedrag van een kind vanuit het netwerk positief kunnen ombuigen.

Fiducie maakt het mogelijk dat kwetsbare mensen met complexe vragen in hun eigen omgeving kunnen herstellen. Dit doen we vanuit een visie die aansluit bij de eisen en wensen van cliënten en bij de veranderende samenleving.
We kennen vijf uitgangspunten:

  • Herstellen doe je thuis. Voor als dat (tijdelijk) niet kan zal Fiducie voor kinderen/ jongeren vanaf 2021 een gezinshuis plekken gaan bieden.
  • Herstel is altijd gericht op het meedoen in onze samenleving.
  • Dit betekent voor ons ook dat wij vanzelfsprekend een beroep doen op de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten en zijn of haar netwerk. Wij maken het mogelijk dat cliënten de eigen kracht en mogelijkheden (leren) herkennen
  • Samenwerken vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Wij verbinden hierbij onze kennis, kunde en middelen aan die van onze samenwerkingspartners. Met als doel samen tot een betere situatie voor onze cliënten te komen.

Missie

Fiducie betekent: “vertrouwen (op een goede afloop)”. Dat is wat Fiducie haar medewerkers en onze cliënten bieden.