Fiducie Begeleiding

Wat bieden wij

Cliënten die ‘hulpverleners moe’ zijn weten we weer te motiveren en te stimuleren. Cliënten krijgen weer vertrouwen in zichzelf en de begeleiding. De zorg welke Fiducie biedt staat niet op zichzelf en richt zich ook op de leefomgeving, familie, school, werk en alle directe en indirecte hulpbronnen. Fiducie werkt herstelgericht en zet altijd een aantal stappen extra.
Fiducie biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding, deze kan bestaan uit:

 • gezins-, familiegesprekken;
 • coaching op gezinsstructuur/patronen;
 • coaching of begeleiding bij school en/of werk;
 • ondersteuning van het steunnetwerk;
 • individuele begeleiding, structuur, dag- nachtritme, ADL;
 • inzicht gevende en motiverende gesprekken;
 • agressie regulatie;
 • psychosociale ondersteuning.

Door ondersteuning te bieden op bovengenoemde punten functioneren onze cliënten zo goed als mogelijk in de eigen omgeving en wordt de zelfredzaamheid vergroot.

Uitsluitingscriteria

Fiducie is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met onder andere de volgende problematieken:

 • Autisme spectrumstoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Leer- en concentratie problematiek, bijvoorbeeld: ADHD, ODD en ADD
 • Licht verstandelijk beperkingen

Fiducie ziet vaak in de problematiek van de cliënt een combinatie terug van de bovengenoemde problematieken. Soms is dit al zo gediagnostiseerd of vindt er verder onderzoek plaats.
Fiducie kan een breed scala aan cliënten begeleiden, maar is niet overal gespecialiseerd in. Zo is Fiducie niet gespecialiseerd in: verslavingsproblematiek of lichamelijke beperkingen. 
Wanneer bij ons een aanvraag wordt gedaan, waarvan wij vermoeden dat wij niet de juiste zorg kunnen bieden geven wij dit direct aan en kijken wij graag samen mee of wij op een ander moment wat kunnen betekenen of welke organisatie wel iets kan betekenen.