Fiducie Begeleiding

Wie zijn wij

Fiducie Begeleiding is een kleinschalige en groeiende onderneming van professionele zorgverleners. Fiducie betekent: ‘vertrouwen’ en dat is wat wij onze cliënten willen bieden. Wij geloven in de eigen krachten van onze cliënten. Fiducie werkt onder andere met de presentie methodiek van Andries Baart en de NVR methode van Haim Omer (geweldloos verzet methode). Per gezin/ individu wordt er op maat gewerkt en gezocht naar een passende methodiek.

Fiducie biedt ambulante begeleiding aan huis bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek.

Onze werkgebieden zijn momenteel: Regio Gooi en Vechtstreek, Zuid-Oost Utrecht en Almere.