Fiducie Begeleiding

Klachtenreglement

Fiducie streeft naar de tevredenheid van de cliënten en wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u toch vind dat een van onze medewerkers u onjuist heeft bejegend of wij in onze zorg-dienstverlening tekort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Wanneer u ontevreden bent over Fiducie kunt u dat in eerste instantie bespreken met uw eigen begeleider.  Mocht u zich hier niet vertrouwd bij voelen kunt u contact opnemen met Noëlle Polders. Mocht Noëlle Polders op vakantie zijn, kunt u ook contact opnemen met Sacha Polders of Arturo van Putten. Zij gaan met u, en indien gewenst met de individuele begeleider, in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Mocht u moeite hebben met uw klacht onder woorden brengen bij Fiducie kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert naar u en kan samen met u helpen om een klacht op schrift te stellen.

Bij cliënten die minderjarig zijn vallen zij onder de jeugdwet en dan kunt u terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Volwassene kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van NBEC, mw. W. van Schendel.

Meer informatie over het AKJ kunt u vinden op www.AKJ.nl. U kunt hun verder bereiken via e-mail: info@akj.nl of telefonisch op: 088 555 1000.

De vertrouwenspersoon van NBEC kunt u bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@nbec.nl of telefonisch op: 036 – 548 31 46, op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:30.

Wanneer u er samen met Fiducie (en de vertrouwenspersoon) er niet uit komt is Fiducie lid van klachten en geschillen commissie “Klachtenportaal Zorg”.
Voor meer informatie over de klachten en geschillen commissie kunt u kijken op https://klachtenportaalzorg.nl/ . Ze zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 op: 0228 322 205 of per e-mail: info@klachtenportaalzorg.nl . Ons ID lidmaatschap is: 10522, deze kunt u vermelden richting Klachtenportaal Zorg.

Uiteraard hopen wij dat wij bij ontevredenheid er samen met u uitkomen!