Fiducie Begeleiding

Aanmelden

In aanmerking komen voor begeleiding bij Fiducie?
Onze diensten kunnen geleverd worden aan mensen die een PGB [persoonsgebonden budget] hebben of daarvoor in aanmerking komen. Ook hebben wij contracten met verschillende gemeenten in het Gooi en Vechtstreek en bieden in samenwerking met die gemeenten dan ook ZIN [zorg in natura] aan. Daarnaast bieden wij ook Ambulante begeleiding aan mensen met een PGB of ZIN indicatie.

PGB/ZIN wordt toegekend aan personen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dit kan naar aanleiding van een LVB, psychische kwetsbaarheid en/of problematisch verleden. PGB voor mensen vanaf 18 jaar en ouder wordt aangevraagd bij het CIZ of bij gemeenten. De ZIN die wij leveren kan alleen aangevraagd worden bij gemeenten waar wij een contract mee hebben. Dit kan de zorgvrager zelf doen, maar wij kunnen hier ook in ondersteunen.

Hoe gaat de aanmelding in zijn
werk?
Je kan op verschillende manieren in contact komen met Fiducie. Dit kan via onze website maar het kan ook via de gemeente. Ook kan een andere zorginstelling of instantie je doorverwijzen naar ons.

Stap 1: Het inplannen van een intake gesprek om de hulpvraag duidelijk te krijgen.

Stap 2: Fiducie bespreekt de aanmelding intern en kijkt per aanmelding of het passend en realistisch is.

Stap 3: Kennismakingsgesprek met begeleider om te kijken of cliënt en begeleider een klik ervaren